75705, Україна,
Херсонська область,
Скадовський район, с. Антонівка
Тел.: (05537) 3-47-42 тел.
факс: (05537) 3-46-48

www.rice.org.ua 
E-mail: instofrice@gmail.com

Наукові видання

2015

 

 

Дудченко В.В. Рекомендації з впровадження економічно та біоенергетично ефективної технології, яка забезпечить максимальний врожай без погіршення родючості та фізичних властивостей ґрунту: науково-практичні рекомендації / В.В. Дудченко, В.О. Скидан, С.Г. Вожегов, А.В. Полєнок. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 52 с.

Представлена економічно та енергетично ефективна технологія вирощування сільськогосподарських культур у рисовій сівозміні.

   

Дудченко В. В. Мікроелементи і мікродобрива у рисівництві / В.В. Дудченко, Г.М. Марущак, З.С. Воронюк. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 132 с.

Узагальнено результати експериментальних досліджень з ефективності різних видів мікродобрив та способів їх застосування при вирощуванні рису.

   

Дудченко Т.В. Основні елементи технології вирощування та захист рису від шкідливих організмів: монографія / Т.В. Дудченко. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 260 с.

Висвітлено основні елементи технології вирощування рису, біологічні особливості найбільш поширених шкідників, збудників хвороб та бур’янів на посівах рису, сучасні методи захисту.

   

Дудченко В.В. Рекомендації з науково-обгрунтованої технології виробництва високоякісного насіння рису нових сортів / В.В. Дудченко, С.Г. Вожегов, М.І. Цілинко [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 32 с.

Викладено методи покращення посівних якостей насіння рису та методи визначення фізичних властивостей.

   

Пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування рисівницьких господарств на основі використання круп'яних культур у рисових зрошувальних системах / В.В. Дудченко, С.Г. Вожегов, Р.В. Морозов [та ін.].  Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 100 с.

Проведено економічну оцінку вирощування рису та інших сільськогосподарських культур в рисовій сівозміні, здійснено аналіз витрат на виробництво рису та інших круп’яних культур в рисових зрошувальних системах.

   

Каталог сортів відділу селекції Інституту рису НААН України (1969-2013 рр.) / Т.М. Шпак, Д.В. Шпак, В.В. Дудченко [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 60 с.

Викладено коротку характеристику сортів Інституту рису за період 1969-2013 роки.

   

Рекомендації щодо раціонального використання ґрунтів рисових меліоративних систем України / Г.М. Марущак, С.О. Кольцов, З.С. Воронюк [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 28 с.

Представлені рекомендації щодо раціонального використання ґрунтів рисових меліоративних систем на засадах покращення їх меліоративного стану, оптимізації поживного та мікробіологічного режимів, розширеного відтворення родючості ґрунтів.

   

Методи оцінки стійкості рису до збудника пірикуляріозу: методичні рекомендації / В.В. Дудченко, Т.В. Дудченко, Д.В. Шпак. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 40 с.

Висвітлено загальні відомості про збудника пірикуляріозу Pyricularia oryzae Cav. та підходи до оцінювання стійкості селекційного матеріалу і посівів рису проти збудника  захворювання.

   

Рекомендації з науково-обґрунтованого насичення рисових сівозмін круп’яними культурами, технологій їх вирощування та підвищення ефективності використання зрошуваних земель у межах рисових меліоративних систем / В.В. Дудченко, З.С. Воронюк, В.О. Скидан [та ін.]. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 116 с.

Викладені основні підходи до раціонального використання рисових зрошувальних систем з метою підвищення ефективності їх використання і збільшення обсягів вирощування зерна круп’яних культур на Півдні України. 
   

Каталог зразків рису (за характеристикою технологічних властивостей та інших господарсько-цінних ознак) / З.З. Петкевич, Д.В. Шпак, Д.П. Паламарчук [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 36 с.

Представлена інформація про якість зерна, вміст амілози, колір крупи, органолептична оцінка рисової каші та фізико-хімічні властивості зразків рису.
   

Дудченко В.В. Науково-обґрунтовані рекомендації щодо впровадження сільськогосподарських культур в рисових сівозмінах для підвищення ефективності використання земельних угідь: науково-практичні рекомендації / В.В. Дудченко, В.О. Скидан, С.Г. Вожегов, А.В. Полєнок. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 20 с.

Представлені особливості вирощування пшениці озимої, ячменю ярого, сої та післяжнивного проса в рисовій сівозміні.
   

Інтегрована система захисту посівів рису: рекомендації / В.В. Дудченко, Т.В. Дудченко, Л.М. Цілинко [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 28 с.

Подано інтегровану систему захисту посівів рису від шкідливих організмів.

   

Дудченко, В. В. Літня культура гречки на рисових зрошувальних системах : рекомендації / В.В. Дудченко, З.С. Воронюк, Г.М. Марущак [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 78 с.

Викладено комплекс основних агротехнічних заходів для отримання стабільних врожаїв гречки, надано агроекологічне обґрунтування культури гречки в специфічних умовах рисових зрошувальних систем.
   

Дудченко В.В. Державне законодавче регулювання рисового виробництва та його наукове забезпечення в Україні / В.В. Дудченко; за наук. ред. В.А. Вергунова. – Херсон : Айлант, 2015. – 60 с.

Розкриваються передумови зародження вітчизняного рисівництва, його науково-організаційні основи та історію розвитку агротехнічних прийомів ведення цього напряму господарювання.

   

Дудченко В.В. Формування і функціонування ринку рису в Україні: монографія / В.В. Дудченко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 304 с.

Висвітлено засади формування і функціонування аграрного ринку, здійснено оцінку розвитку галузі рисівництва та особливості функціонування ринку рису в Україні.

   

Методичні рекомендації з напрямів оптимізації роботи насосних станцій на рисових зрошувальних системах / В.В. Дудченко, В.Г. Корнбергер, Л.М. Грановська [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 44 с.

Висвітлено теоретичне обґрунтування напрямів оптимізації роботи насосних станцій, визначено економічний і екологічний ефекти від модернізації насосного обладнання.
   

Збільшення продуктивності агроценозів рису та зниження енерговитрат на вирощування рису в південній частині Степу України: наукові рекомендації / В.О. Скидан, В.В. Дудченко, М.С. Скидан. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 72 с.

Викладені методичні і технологічні заходи підвищення продуктивності рисових агроценозів, закономірності розвитку посівів рису залежно від агротехнологічних та погодних умов південного Степу України.

   

Свиденко Л.В. Использование декоративно-ароматических растений в озеленении населенных пунктов зоны южной Степи Украины: методические рекомендации / Л.В. Свиденко, Л.А. Глущенко. – Херсон: Гринь Д.С., 2015. – 44 с.

Показана перспективность использования декоративно-ароматических растений для озеленения населенных пунктов в зоне южной Степи Украины.

   

Грабовецька О.А. Вирощування Asimina Triloba (L.) Dunal в умовах південного Степу України: методичні рекомендації / О.А. Грабовецька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 32 с.

Описані морфобіологічні і біохімічні особливості азиміни трилопатевої, наведено коротку характеристику сортів та рекомендації з вирощування та догляду за  насадженнями азиміни.

2016

   

Методи оцінювання стійкості сортів рису проти шкідників: методичні рекомендації / Т.В. Дудченко, В.В. Дудченко, Л.М. Цілинко [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – 40 с.

Подано методику оцінювання стійкості сортів рису проти шкідників.
   

Карнатовская М.Ю. Использование Ziziphus jujuba Mill. в озеленении Степной зоны юга Украины: методические рекомендации / М.Ю. Карнатовская, О.В. Григорьева, Я. Брындза. – Херсон : Гринь Д.С., 2016. – 32 с.

Представлена характеристика биоморфологических особенностей Ziziphus jujuba, показана перспективность использования зизифуса в озеленении степной зоны Юга Украины.

   

Дудченко В.В. Рисові зрошувальні системи: монографія / В.В. Дудченко, В.Г. Корнбергер, В.В. Морозов [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – 212 с.

Наведено результати досліджень, що спрямовані на підвищення ефективності використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем шляхом регулювання режиму водокористування.

   

Науково-обґрунтована регіональна комплексна програма заходів з ефективного використання, збереження і розширеного відновлення родючості ґрунтів рисових меліоративних систем зони Степу / В.В. Дудченко, Г.М. Марущак, С.О. Кольцов, О.В. Сидякіна. – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – 32 с.

Висвітлено сучасний стан ґрунтів рисових зрошувальних систем зони Степу, розглянуто комплекс взаємопов’язаних організаційних, технологічних та екологічних складових, направлених на ефективне використання сільськогосподарських угідь.

   

Технологія вирощування рису на краплинному зрошенні в Україні / В.В. Дудченко, В.Г. Корнбергер, Г.М. Марущак [та ін.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – 32 с.

Викладені основні аспекти, відмінності та переваги технології вирощування рису за краплинного зрошення в умовах України з урахуванням світового досвіду компанії Нетафім ЛТД.

   

Деревянко Н.В. Ассортимент декоративных растений для озеленения населенных пунктов южной Степи Украины / Н.В. Деревянко. – Херсон : Гринь Д.С., 2016. – 32 с.

Предложенный ассортимент декоративных растений для озеленения населенных пунктов южной степи Украины.

   

Трансфер інноваційних технологій в агропромислове виробництво регіонів України / Я.М. Гадзало, А.В. Балян, С.А. Володін, О.І. Чекамова [та ін.]. – К.: Аграрна наука, 2016. – 244 с.

Описано методологію трансферу інноваційних технологій в агропромислове виробництво, наведено інформацію про прикладні наукові розробки, які рекомендовані для широкого впровадження в агропромислове виробництво.

   

Системи удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві початку ХХІ / С.А. Балюк [та ін.]; за ред. С.А. Балюка, М.М. Мірошниченка. – К.:Альфа-стевія, 2016. – 400 с.

Викладено матеріали щодо особливостей мінерального живлення сільськогосподарських культур з урахуванням сортової та зональної специфіки систем удобрення.

 

© 2018 Інститут рису Національної академії аграрних наук України (НААН)
75705, Україна,
Херсонська область,
Скадовський район, с. Антонівка
Тел.: (05537) 3-47-42 тел.факс: (05537) 3-46-48
E-mail: instofrice@gmail.com