75705, Україна,
Херсонська область,
Скадовський район, с. Антонівка
Тел.: (05537) 3-47-42 тел.
факс: (05537) 3-46-48

www.rice.org.ua 
E-mail: instofrice@gmail.com

Відділ технології

Воронюк Зоя Степанівна, завідувач відділом, кандидат сільськогосподарських наук.

Наукова діяльність пов’язана з розробкою та вдосконаленням високоефективних технологій та окремих технологічних процесів вирощування рису з використанням сучасних засобів виробництва на засадах ресурсозбереження та екологічної надійності.

Основні напрямки наукових досліджень

 • Розробка комплексу агроприйомів вирощування нових сортів рису з урахуванням їх індивідуальних особливостей з метою забезпечення сприятливих умов росту і розвитку та реалізації потенційної продуктивності.
 • Впровадження системи рисових сівозмін з насиченням їх високоефективними сільськогосподарськими культурами.
 • Розробка енерго- та ресурсозберігаючої  технології вирощування супутніх культур рисових сівозмін.
 • Теоретичне обґрунтування та практичне впровадження прийомів біологічного землеробства на рисових зрошувальних системах.
 • Розробка наукових основ інтегрованої системи живлення рисових агроценозів у напрямку підвищення їх продуктивності та поліпшення якості врожаю.
 • Регулювання фізіологічних процесів росту і розвитку рослин рису за допомогою технологічних прийомів вирощування культури з метою покращення якості зерна.
 • вивчення впливу різних видів зрошення на рівень та якісний склад ґрунтових вод;
 • розробка водозберігаючих режимів зрошення сільськогосподарських культур на основі нормованого водокористування;
 • розробка ефективних гідротехнічних споруд та конструкцій рисових зрошувальних систем.

Наукові розробки

 • Проекти та схеми модернізації існуючих рисових зрошувальних систем і нових раціональних конструкції гідротехнічних споруд для регулювання водоподачі та водовідведення.
 • Технологія вирощування рису з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища в господарствах України.
 • Удосконалений спосіб вирощування рису: ресурсозберігаюча, екологічно-безпечна технологія вирощування рису із застосуванням поверхневого способу сівби та режиму зрошення за типом «постійного затоплення».
 • Сортова агротехніка нових сортів рису.
 • Удосконалена система удобрення рису на основі застосування органічних і мінеральних добрив та встановлення норм їх внесення балансово-розрахунковим методом на запланований врожай.
 • Водозберігаюча система зрошення рису.
 • Літня культура гречки на рисових зрошувальних системах. (Рекомендації).
 • Рекомендації з технології вирощування проса в літніх посівах та рисових зрошувальних системах.
 • Рекомендації з науково – обґрунтованого насичення рисових сівозмін круп’яними культурами, технології їх вирощування та підвищення ефективності використання зрошувальних земель у межах рисових меліоративних систем.
 • Патент на КМ № 104965 спосіб вирощування соризу (Sorghum orysoidum) на рисових зрошувальних системах. 
 • Рекомендації з впровадження економічно та біоенергетично ефективної технології, яка забезпечить максимальний врожай без погіршення родючості та фізичних властивостей ґрунту.
© 2018 Інститут рису Національної академії аграрних наук України (НААН)
75705, Україна,
Херсонська область,
Скадовський район, с. Антонівка
Тел.: (05537) 3-47-42 тел.факс: (05537) 3-46-48
E-mail: instofrice@gmail.com