75705, Україна,
Херсонська область,
Скадовський район, с. Антонівка
Тел.: (05537) 3-47-42 тел.
факс: (05537) 3-46-48

www.rice.org.ua 
E-mail: instofrice@gmail.com

Сектор маркетингових досліджень, інтелектуальної власності та економічного аналізу

Дудченко Володимир Вікторович, завідувач сектору, доктор економічних наук

 Сектор як самостійний підрозділ був створений в 2003 р.

Основні напрямки наукових досліджень

 • Дослідження вітчизняного та світового ринку рису, прогнозування перспективних напрямів розвитку галузі рисівництва в Україні
 • Проведення аналітичних досліджень з питань підвищення конкурентоспроможності суб’єктів галузі рисівництва в Україні
 • Проведення маркетингових досліджень ринку наукоємної та товарної продукції галузі рисівництва, просування та реалізації власних інновацій на наукоємному ринку
 • Визначення перспективних напрямків наукових розробок інституту з метою формування конкурентоспроможної наукоємної продукції
 • Розробка методологічних засад створення інтелектуальної продукції, організація процесу набуття завершеними науковими розробками форми конкурентоспроможного інтелектуального товару.

Наукові розробки

 • Концепція державної підтримки галузі рисівництва в Україні
 • Галузева комплексна програма «Рис України – 2010-2015 рр.»
 • Комплексна галузева програма «Розвиток галузі рисівництва в Україні до 2020 року»
 • Пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування рисівницьких господарств на основі використання круп’яних культур у рисових зрошувальних системах
 • Монографії:
 • Формування і функціонування ринку рису в Україні
 • Стратегічне управління розвитком галузі рисівництва України
 • Рисівництво в Україні: історія, агроресурсний потенціал, ефективність
 • Державне законодавче регулювання рисового виробництва та його наукове забезпечення в Україні
 • Районування зони рисосіяння України
© 2018 Інститут рису Національної академії аграрних наук України (НААН)
75705, Україна,
Херсонська область,
Скадовський район, с. Антонівка
Тел.: (05537) 3-47-42 тел.факс: (05537) 3-46-48
E-mail: instofrice@gmail.com