75705, Україна,
Херсонська область,
Скадовський район, с. Антонівка
Тел.: (05537) 3-47-42 тел.
факс: (05537) 3-46-48

www.rice.org.ua 
E-mail: instofrice@gmail.com

Лабораторія гідротехніки, меліорації та агромеліоративного моніторингу

Дудченко Катерина Володимирівна завідувач лабораторії, кандидат сільськогосподарських наук Коло наукових інтересів: агроґрунтознавство, моніторинг стану ґрунтів, ефективне водокористування, оцінка якості сільськогосподарської продукції

Підрозділ засновано у 1973 році як лабораторію масових аналізів.

Основні напрямки наукових досліджень

Розробка наукових основ управління родючістю ґрунтів рисових агроландшафтів, адаптованих до умов землекористування.  Оцінка агромеліоративного стану ґрунтів рисових зрошувальних систем зі створенням баз даних і картографічних матеріалів. Розробка водозберігаючих режимів зрошення із застосуванням нових типів зрошення на посівах рису та супутніх сільськогосподарських культур. Удосконалення існуючих і розробка нових методів оцінки показників якості зерна та крупи.

Найбільш вагомі наукові розробки

Комплексна програма заходів зі збереження і розширеного відтворення родючості ґрунтів рисових меліоративних систем. Рекомендації щодо раціонального використання ґрунтів рисових зрошувальних систем. Система безвідходного виробництва продукції рисівництва. Спосіб використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем (Пат. 87665, Пат. 88258, А. с. 56283). Проект національного стандарту ДСТУ «Крупи рисові. Технічні умови».

З 2005 р. лабораторію атестовано та у 2017 р. підтверджено компетентність (свідоцтво про технічну компетентність № РЧ-035/2017) у галузі визначення якості ґрунтів та встановлення показників якості сільськогосподарської продукції.

 

 

 

© 2018 Інститут рису Національної академії аграрних наук України (НААН)
75705, Україна,
Херсонська область,
Скадовський район, с. Антонівка
Тел.: (05537) 3-47-42 тел.факс: (05537) 3-46-48
E-mail: instofrice@gmail.com