75705, Україна,
Херсонська область,
Скадовський район, с. Антонівка
Тел.: (05537) 3-47-42 тел.
факс: (05537) 3-46-48

www.rice.org.ua 
E-mail: instofrice@gmail.com

Історія

1963 р. Постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 11 червня 1963 року №703 Скадовська дослідна станція Українського НДІЗЗу реорганізована в Дослідну станцію рисосіяння.

1968 р. Розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 21 листопада 1968 р. №1190-р і наказу Міністра меліорації та водного господарства УРСР від 28 листопада 1968 р. № 530-н Складовська, дослідна станція рисосіяння перейменована в Українську науково-дослідну станцію рису.

1990 р. Рада Міністрів УРСР постановою від 22 вересня 1990 року № 279 створила Українську академію аграрних наук (УААН), згідно з наказом якої від 29 грудня 1990 року № 237 Українська науково-дослідна станція рису ввійшла в мережу науково-дослідних установ, підпорядкованих цій академії.

     1992 р. Наказом по УААН від 14 квітня 1992 року № 100, узгодженим з Кабінетом Міністрів України від 26 березня 1992 року № 4336, Українська науково-дослідна станція рису перейменована в Дослідну станцію рису УААН.

      2003 р. Згідно Постанови УААН №124 від 15.12.2003 р. Дослідна станція рису УААН реорганізована в Інститут рису УААН.

      2010 р. На підставі Наказу по Національній академії аграрних наук України № 69 від 7 вересня 2010 року, Інститут рису УААН перейменований в Інститут рису НААН.

Наступність керівників
(у дужках зазначений період керівництва організацією)

ДУДЧЕНКО Володимир Вікторович (Керує інститутом рису з 2006 р.), доктор економічних наук.
Очолює Асоціацію "Виробники рису" України.
Ванцовський Анатолій Антонович ВАНЦОВСЬКИЙ Анатолій Антонович (1979-2005 р.р.), кандидат сільськогосподарських наук, заслужений агроном України; нагороджений медаллю "За трудові відзнаки" (1971 р.), медаллю "За трудову доблесть" (1973 р.), орденом Трудового Червоного Прапора (1977 р.), орденом Трудового Червоного Прапора (1986 р.), орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (2000 р.), в 2003 р. став лауреатом Всеукраїнського конкурсу "Ділова людина України", в 2004 р. отримав міжнародну нагороду "Золотий Меркурій" за особистий внесок в оздоровлення економіки й розвиток інтеграційних процесів.
     За час роботи в Інституті рису (на Дослідній станції рису) під його керівництвом і при особистій участі створено й передано на державне сортовипробування більше 20 новихсортів рису, з яких 13 занесено до Державного Реєстру сортів рослин України. Отримано понад 30 патентів і авторських посвідчень на винаходи. Надруковано понад 400 наукових праць; розроблена й відзначена премією УААН закрита рисова зрошувальна система В.Й. Маковського із закритим циклом водообігу й повторним використанням дренажно-скидних вод, уведено в дію її дослідницький зразок на площі 450 га; розроблена технологія вирощування рису з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища.

Ткачук Василь Захарович

 

ТКАЧУК Василь Захарович (1970-1979 р.)
Під його керівництвом проводилися роботи по створенню нових сортів рису, розробці технологій обробки рису, способах збирання рису методом чеса. Вніс великий вклад у розвиток Дослідного господарства.

Положій Володимир Миколайович

 

ПОЛОЖІЙ Володимир Миколайович (1966-1970 р.), доктор економічних наук.
Вніс великий вклад у дослідження в галузі економіки водного господарства й рисівництва. Ним опубліковано більш, ніж 100 наукових праць, підготовлено 5 кандидатів наук. За час його роботи значно розширилася матеріально-технічна база Дослідної станції.

Лактіонов Борис Іванович

 

ЛАКТІОНОВ Борис Іванович (1965-1966 р.), кандидат сільськогосподарських наук.
Проводив значну роботу з ефективності методів меліорації солонців, займався вивченням культури рису при постійному затопленні, окультуренням і підвищенням родючості солонців і солонцюватих ґрунтів півдня України.
Бабанін Віталій Йосипович БАБАНІН Володимир Йосипович (1963-1965 р.)
Вніс великий вклад у становлення й розвиток Дослідної станції рису, як науково-дослідної установи. Проводив великі дослідження з вивчення особливостей обробки озимої пшениці врисових сівозмінах і на солонцевих ґрунтах на зрошенні.

 

© 2018 Інститут рису Національної академії аграрних наук України (НААН)
75705, Україна,
Херсонська область,
Скадовський район, с. Антонівка
Тел.: (05537) 3-47-42 тел.факс: (05537) 3-46-48
E-mail: instofrice@gmail.com